Fotoalbum

Jaarvergadering 2018

Op donderdag 15 maart 2018 was weer de jaarlijke ledenvergadering in de Podiumruimte van het LOC te Hardenberg. Naast de vaste agendapunten van opening, jaarverslag, financieel verslag, mededelingen en rondvraag was er een bestuursverkiezing. Harry Hindriks was volgens rooster aftredend, maar stelde zich herkiesbaar en is dus ook herbenoemd.

Na de pauze vertelt historicus Albert Metselaar uit Hoogeveen iets over het grensconflict in het veen tussen de gemeenten Hardenberg en Hoogeveen (Overijssel en Drenthe).

Al met al een geslaagde avond.
 
 

Reacties