Fotoalbum

Bruikleen miniatuurbeeld Verlies, Verdriet, Verzet, Vrijheid

Door de Gemeente Hardenberg zijn aan de 5 Historische Verenigingen en Stichtingen in de Gemeente Hardenberg miniatuurbeelden van het door de kunstenaar Verkade gemaakte beeld Verlies, Verdriet, Verzet, Vrijheid in bruikleen gegeven.

Reacties